Aktuális
program
Közösségi
oldalaink
Facebook Instagram Youtube
Főoldal

Hu | En

Kodály nyomdokain – a Hagyományok Háza koncertje

 

A november 10-ei 18 órai ünnepi műsor Kodály Zoltán zeneszerző, zenepedagógus és népzenekutató születésének 135. és halálának 50. évfordulója alkalmából elsősorban Kodály hangszeres népzenei gyűjtéseire támaszkodik. A közel 300 hangszeres dallam az 5000 vokális gyűjtött dallamhoz képest kevésnek tűnik, viszont annál értékesebb. A kászoni, gyergyói népdalok ráirányították a figyelmet a magyar népzene legfontosabb pentaton zenei rétegére. Kodály Hont és Nyitra megyei dudás, furulyás gyűjteménye, a bukovinai hegedűs felvételei gazdag, régi állapotokat tükröző zenei világot tárnak elénk. A Páva-dallam hangszeres változatai az egész Kárpát-medencében fellelhetőek, míg a Marosszéki táncok főtémájaként ismertté vált hangszeres dallam számos erdélyi kistáj tánczenéjében megtalálható. A koncerten a hagyományos vonószenekari összeállítás mellett a középkorban is elterjedt duda–hegedű és hegedű–cimbalom–gardon formációk is megszólalnak.

A műsor szerkesztése részint tájegységek szerint, részint a Kodály Zoltán által feltárt zenetörténeti összefüggések figyelembevételével történt. A Kodály-művekből közismertté vált népdalok mellett eddig nem hallott hangszeres dallamok is felcsendülnek. A műsorban többek között a Fölszállott a páva, a Galántai táncok, a Marosszéki táncok, a Mátrai képek és a Székelyfonó című Kodály művek népzenei forrásai szólalnak meg.

A felhangzó műsorszámokat a népzenei élet elismert szakemberei, a Zeneakadémia Népzene Tanszékének tanárai állították össze. Azok stílusos megszólaltatását túlnyomó részben a tanárok, valamint néhány a Tanszéken végzett fiatal népzenész közreműködésével hallhatjuk.

 

  1. Bukovinai hangszeres táncdallamok                                                            
  2. Kászoni keserves és lírai dalok                                                                                             
  3. „Marosszéki táncok” – erdélyi táncdallamok                                                                      
  4. Zoboralji dudanóták                                                                                      
  5. Galántai táncdallamok                                                                                                          
  6. „Gábor Ignác nótája” – gyergyói keserves és táncdallamok                                             
  7. „A molnáré” – somogyi hosszúfurulya dallamok                                                               
  8. Nagyszalontai dallamok                                                                                                        
  9. Ipolysági dudanóták                                                                                                              
  10. „Páva variációk” – Páva-dallamok a Kárpát-medencében                                                

 

Közreműködnek:

Bárdosi Ildikó (ének)

Juhász Zoltán (furulya)

Istvánfi Balázs (duda)

Nyitrai Tamás, Vizeli Balázs (hegedű)

Balogh Kálmán (cimbalom)

Árendás Péter (brácsa, kontra)

Bognár András (nagybőgő)

Facebook Google+ Youtube Foursquare Twitter
 

Támogatók
04 delmagyar radio88 nka szeged EMMI magyarturizmus MMA lor
Médiatámogatók

  artkalauz  Mako TV